Skladanowksy, by Bernd PochKarel DibbetsCinema Context
an online encyclopedia of
film culture in the Netherlands
from 1896 to the present
Contact 

Books Karel Dibbets and Bert Hogenkamp (eds.), Film and the First World War (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995), 264 pp.

Karel Dibbets, Sprekende films: de komst van de geluidsfilm in Nederland, 1928-1933 [ Talking pictures: the introduction of sound films in the Netherlands, 1928-1933] (Amsterdam: Cramwinckel, 1993) 388 pp. [pdf]

Karel Dibbets e.a. (eds.), Jaarboek Mediageschiedenis [ Media History Yearbook], 8 vols. (Amsterdam 1989-1997)

Karel Dibbets en Thomas Elsaesser (eds.), Nieuwe doelen: vijf voorbeelden van film- en televisiewetenschap [ New targets: five examples of film and television studies](Amsterdam, 1991) 70 pp.

Karel Dibbets en Frank van der Maden (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 [ A history of cinema in the Netherlands until 1940] (Weesp: Wereldvenster, 1986), 303 pp. [pdf]

Karel Dibbets, Bioscoopketens in Nederland: economische concentratie en geografische spreiding van een bedrijfstak, 1928 - 1977 [ Cinema chains in the Netherlands: economic concentration and geographical expansion of an industry, 1928 - 1977], Doctoraalscriptie / MA thesis in Economic and Social History (Universiteit van Amsterdam, 1980), 101 pp. [pdf]

Articles in journals, chapters in books (a selection)
 


Karel Dibbets, "A Catholic voice in talking pictures: the International Eidophon Company (1930-1934)", in: Daniel Biltereyst and Daniela Treveri Gennari eds., Moralizing cinema: film, Catholicism and power (New York and London: Routledge, 2015), p. 137-157. Een Nederlandse versie verscheen eerder onder de titel "Een prachtkans voor een katholiek filmkartel: het korte bestaan van de Internationale Eidophon NV, 1932-1934", in: Jaarboek Mediageschiedenis, nr. 2 (Amsterdam 1990), p. 15-39 [pdf]

Karel Dibbets, "Paul Kruger als toneelheld en filmster: de verbeelding van de Boerenoorlog en de opleving van het nationalisme, 1899-1902" [Paul Kruger as a stage hero and film star: the representation of the Boer War and the rise of nationalism in the Netherlands between 1899 and 1902], in: De Negentiende Eeuw, 38-4 (2014), p. 225-268. [pdf]

Karel Dibbets en Frans Westra, "Groningen een bakermat van de filmvertoning in Nederland?", in: Stad en Lande, 22-4 (Groningen 2013), p. 28-33. [pdf]

Karel Dibbets, "Cinema Context and the genes of film history", in: New Review of Film and Television Studies, 8-3 (2010), p. 331-342. [pdf]

Karel Dibbets and Wouter Groot, "Which Battle of the Somme? War and neutrality in Dutch cinemas, 1914-1918", in: Film History, 22-4 (2010), p. 440-452. -- In Dutch language: "Welke slag aan de Somme? Oorlog en neutraliteit in Nederlandse bioscopen, 1914-1918", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 122-4 (2009), p. 508-521. [pdf]

Karel Dibbets and Thunnis van Oort, "American movies reach the Netherlands", in: Hans Krabbendam e.a. (eds.), Four centuries of Dutch-American relations, 1609-2009 (Amsterdam 2009), p. 479-485. [pdf]

Harry van Vliet, Karel Dibbets, Henk Gras, "Culture in context: contextualization of cultural events", in: Michael Ross e.a. (eds.), Digital tools in media studies: analysis and research (Bielefeld 2009), p. 27-42. [pdf]

Karel Dibbets, "Van operabioscoop tot bioscoopopera" , in: Historisch Tijdschrift Holland, 40-3 (2008), p. 217-228. [pdf]

Karel Dibbets, "Neutraal in een verzuild land: het taboe van de Nederlandse filmcultuur", in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 9-2 (Meppel 2006), p. 46-64. [pdf]

Karel Dibbets, "Op zoek naar een digitale conservator", in: Bert Hogenkamp en Mieke Lauwers red., Jaarboek Stichting Archief Publicaties, deel 5: Audiovisueel (Den Haag: SAP, 2006), p. 189-197. [pdf]

Karel Dibbets, "Filmvertoning in Nederland", in: Rommy Albers e.a. red., Film in Nederland (Amsterdam, Gent: Ludion, 2004), p. 408-413. [pdf]

Karel Dibbets, "Tobis, made in Holland", in: Jan Distelmeyer ed., Tonfilmfrieden - Tonfilmkrieg: die Geschichte der Tobis vom Technik-Syndikat zum Staatskonzern (München: edition text + kritik, 2003), p. 25-33. [pdf]

Karel Dibbets, "Een landschap tussen hemel en hel" [pdf], in: inleiding bij de afdeling "Nederland door het oog van de camera" van de website Het Geheugen van Nederland / Memory of the Netherlands (2003) [ introduction to the website 'The Netherlands through the eye of the camera' ]

Guido Convents & Karel Dibbets, "Verschiedene Welten: Kinokultur in Brüssel und Amsterdam", in: Die alte Stadt, 28-3 (Stuttgart 2001), p. 240-246. Also in: Corinna Müller und Haro Segeberg Hrsg., Kinoöffentlichkeit 1895-1920 (Marburg 2008), p. 148-154. [pdf]

Karel Dibbets, "Opkomst en ondergang van het bioscooporkest", in: Louis Grijp ed., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam: AUP, 2001), p. 625-629.

Karel Dibbets, "High-tech avant-garde: Philips Radio", in: Kees Bakker ed., Joris Ivens and the documentary context (Amsterdam: AUP, 1999), p. 72-86. [pdf]

Karel Dibbets, "The introduction of sound", in: G. Nowell-Smith (ed.), The Oxford history of world cinema (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 211-219 [pdf]

Karel Dibbets, "Filmgeschiedschrijving in Nederland" [ Writing the history of film in the Netherlands], in: J.C.H. Blom en H. Wijfjes (eds.), Mediageschiedenis: kansen en perspectieven (Amsterdam: KNAW, 1995), p. 103-114

Karel Dibbets, 25 biografical entries on Dutch film directors and other personalities of Dutch cinema, with a survey article on film in the Netherlands, in: G. Vincendeau (ed.), Encyclopedia of European Cinema (London: BFI Cassell, 1995)

Karel Dibbets, "De ontdekking van de Nederlandse film" [ The discovery of Dutch cinema], in: Argus, jg. 1 nr. 2 (Amsterdam 1993), p. 49-60 [pdf]

Karel Dibbets, "De taal van de sprekende film" [ The language of talking pictures], in: Tijdschrift voor Theaterwetenschap, nr. 33 (1993), p. 87-98 [pdf]

Karel Dibbets, "Il sogno di un impero catolico del cinema: la storia dell'Internazionale Eidophon, 1932-1934", in: Cinegrafie, nr. 5 (Bologna 1992), p. 81-94 [pdf]

Karel Dibbets, "Philips in film" [ Philips in talking pictures ], in: Informatie en Informatiebeleid, jg. 10 nr. 4 (1992), p. 79-87 [pdf]

Karel Dibbets en Ed Kerkman, "Een zee van ruimte: het beeld van de zee in de Nederlandse speelfilm tot 1940" [ A flood of space: the representation of the sea in Dutch fiction films up to 1940], in: Volkskundig Bulletin - Tijdschrift voor Nederlandse Cultuurwetenschap, jg. 16 nr. 2 (1990), p. 157-175 [pdf]

Karel Dibbets, "Filmhistorici en cultuurhistorici" [ Film historians and cultural historians], in: E. Radius (ed.), Speelfilm en geschiedenis: congresverslag (Amsterdam: Vrije Val, 1989), p. 16-18

Karel Dibbets, "L'Europe, le son, la Tobis" [ Europe, sound, Tobis], in: C. Belaygue (réd.), Le passage du muet au parlant (Toulouse: Milan, 1988), p. 38-41

Karel Dibbets, "De eerste voorstellingen van geluidsfilms in Nederland" [ The first screenings of talking pictures in the Netherlands ], in: Versus, jg 1988 nr. 2 (Nijmegen 1988), p. 50-72 [pdf]

Karel Dibbets, "Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen " [ Moviegoing and cinemas between two World Wars], in: Karel Dibbets en Frank van der Maden (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Weesp: Wereldvenster, 1986), p. 229-270 [pdf]

Karel Dibbets, "De ontwikkeling van het vrije filmcircuit" [ The development of an independant film circuit], in: C. van Lakerveld e.a. (eds.), Matheid hoezo? (Odijk: Sjaloom, 1981), p. 128-136

Karel Dibbets, "Bioscoopketens in de Tweede Wereldoorlog" [ Movie theater chains during the Second World War], in: Jaarboek Film 1981 (Weesp: Wereldvenster, 1981), p. 21-27